Dakonderhoud

Het onderhoud aan daken brengt grote kosten met zich mee. Voorzien of onvoorzien, onvermijdelijk komt het moment van groot onderhoud. In alle stadia, van het vaststellen van de noodzaak en het inventariseren van uw wensen tot en met de uiteindelijk oplevering, zijn wij u met onze expertise graag van dienst. De door de wol geverfde experts van Dakbestek staan u in iedere fase graag terzijde.

Uw belangen beschermd

Onze focus ligt bij dakonderhoud op de vier essentiële factoren die de gewenste levensduur realiteit maken:
• Een passend ontwerp op basis van uw wensen en budgetten.
• Een juiste keuze van materiaalcombinaties in elke laag van de constructie.
• Vakkundige uitvoering door de aannemer door pro-actieve begeleiding en toezicht.
• Monitoring op de verouderingsverschijnselen en gebreken, resulterend in ter zake doende
   levensduurverlengende onderhoudadviezen in de beheerfase.

Graag zijn wij u met onze kennis en ervaring van dienst voor:
• Bestekken, werkomschrijvingen en programma's van eisen.
• Aanbestedings- en offertetrajecten, bouwteams en ketensamenwerkingsverbanden.
• Uitvoeringsbegeleiding en directievoering.