Uitvoeringsbegeleiding en directievoering

Een goed verhaal op papier is de basis, maar zeker geen garantie dat het werk in de praktijk kwalitatief goed, veilig en binnen de planning wordt uitgevoerd. De aannemer kan bij het werk andere belangen voor ogen hebben dan u. Dankzij jarenlange ervaring zijn wij alert op de vele faalkansen die tijdens de uitvoering op de loer liggen. Dakbestek signaleert tekortkomingen of nalatigheid op tijd en stuurt voor u bij.

Krijgen wat u koopt

Wij bieden de zekerheid dat uw dakonderhoudsproject deskundig wordt begeleid, met de juiste mix van vasthoudendheid en souplesse. U vermijdt valkuilen die anderen niet opmerken en aan het struikelen brengen.

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij enkele of alle onderstaande onderdelen voor u verzorgen:
• Kickoff-vergadering
  De start werkvergadering waarin ruim voor aanvang van de werkzaamheden planningen,
  communicatiestromen, veiligheid en kwaliteit in detail met elkaar worden afgestemd.
• Uitvoeringscontrole
  Controle op gezette tijden, aangekondigd of onverwacht, met aandacht voor kwaliteit,
  arbeidsomstandigheden en voortgang.
• Overleg
  Overleg kan geformaliseerd plaatsvinden tijdens vergaderingen, maar ook ad hoc op
  initiatief van aannemers- of opdrachtgeverszijde. Bijvoorbeeld bij planningsproblematieken
  of voor wijzigingsvoorstellen tijdens de uitvoering.
• Opleveringen
  Voor- en eindopleveringen zijn belangrijke officiële momenten waarop de opdrachtgever het
  werk geheel of gedeeltelijk accepteert en de herstelpunten vastlegt.
• Bouwadministratie
  Controle op facturen, beoordeling van kostenopgaven voor aanvullende of minderwerkopgaven. 
• Rapportage
  Heldere verslaglegging van afspraken en bevindingen vanaf de kickoff tot en met de oplevering
  voorkomt discussies achteraf.