Offertes toetsen

Het beoordelen van de offertes die aannemers uitbrengen op basis van een architectenbestek vraagt om specialistische kennis en ervaring. De realiteit leert dat veel aannemers voornamelijk de ondergrenzen en hiaten in een bestek zoeken. Wij hebben de ervaring en expertise in huis om "slimmigheden" uit de aanbiedingen te filteren.

Slimmigheden en fouten eruit filteren

Wij kunnen onze offertebeoordelingen op verschillende manieren presenteren, beknopt of juist gedetailleerd. Eerlijk en onafhankelijk zijn we altijd. U ontvangt een afgewogen en goed onderbouwde beoordeling met advies op basis van de door u bepaalde criteria.

We controleren hierbij onder andere streng op:
• Conformiteit aan het gevraagde.
• Technische omschrijvingen waarmee het beoogde kwaliteitsniveau niet wordt bereikt.
• "Listige" formuleringen die kunnen leiden tot kostbaar meerwerk.
• Bewuste afwijkingen of uitsluitingen om concurrentievoordeel te creëren.