Aanvullende diensten

Wij bieden nog meer! Naast al onze reguliere diensten bieden wij ook nog :

• Risico-inventarisatie en evaluatie

Dakbestek heeft een schat aan kennis en ervaring in huis, waarmee we verschillende risico’s deskundig en met kennis van regels en normen in kaart kunnen brengen.

Wij kunnen voor u de risico’s inventariseren op het gebied van:
– Dakveiligheid

Dakbestek stelt net als vele andere adviesbureaus, producenten en verwerkers Risico Inventarisaties en Evaluaties voor veilige daktoetreding en -betreding op. Met betrekking tot de geadviseerde maatregen (Plannen van Aanpak) verschillen wij echter sterk van anderen.

We volgen wet- en regelgeving en houden de uitleg die het Ministerie van SZW daaraan geeft nauwlettend in de gaten. Los van achterliggende commerciële verkoopbelangen adviseren wij eenvoudige en effectieve maatregelen die voldoen aan wet- en regelgeving.  Dat bespaart u hoge investerings- en beheerkosten.

Het dak veilig inrichten is één ding, het veilig gebruiken is nog veel belangrijker. Een helder protocol voor de gebruikers is dan ook geen overbodige luxe. Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van het protocol, afgestemd op de aangebrachte voorzieningen en uw interne procedures.

– Bouwfysisch en hygrisch functioneren van dakbedekkingsconstructies.

Het bouwfysische gedrag van constructies is een belangrijk aspect in de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Dit geldt zowel voor de warmteweerstand (thermisch) als het vochtgedrag (hygrisch). Een onjuist ontwerp of verkeerde uitvoering kan tot grote schade leiden aan uw constructies. Koudebruggen bij dak-geveldetailleringen zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Een deskundige benadering is daarom van groot belang voor het goed functioneren van de buitenschilconstructie.

Isoleren en vochtgedrag

Adviesburo Dakbestek kan uw dak- en gevelconstructies gedetailleerd analyseren en berekenen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties. Voor bestaande daken en gevels adviseren wij u na onderzoek ter plaatse. De bevindingen, het bouwfysische gedrag, de conclusies en onze voorstellen worden uitvoering gemotiveerd.

Bij nieuwbouw of volledige dakvervanging denken wij graag al in het ontwerpstadium mee. Op die manier helpen we u problemen in de toekomst te voorkomen door vooraf de risico’s in kaart te brengen, te evalueren en waar nodig te voorzien van oplossingsrichtingen.

– Windbelasting en stormvastheid.

Stormschade door afgewaaide platte daken en dakpannen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. De oorzaak is vaak een onjuist ontwerp of incorrecte uitvoering. Afgezien van de directe schade is de gevolgschade vaak enorm.

Stormschade: voorkomen is beter dan genezen

De windvastheid van uw platte of hellende dakconstructie kunnen wij voor u beoordelen. In bestaande situaties doen we hiervoor gedegen onderzoek, aangevuld met berekeningen op basis van de geldende normen. In de rapportage vindt u onze beoordeling en ons advies voor eventuele aanvullende maatregelen om de windvastheid garanderen.

Als het om nieuw te maken daken gaat, is het verstandig de windbelastingsberekeningen en –beoordelingen al in een vroeg stadium op te laten stellen. Voorkomen is beter dan genezen.

Risico’s wegnemen of minimaliseren

Door middel van gedegen onderbouwde risico-inventarisaties en evaluaties geven wij u een duidelijk beeld van de specifieke risico’s u loopt met uw daken. Gecombineerd met de geadviseerde maatregelen brengen wij objectief en conform regelgeving en normen voor u in kaart welke risico’s er zijn en hoe u ze kunt wegnemen of minimaliseren.

• Geschillenbemiddeling en deskundigenrapportage

Steeds vaker zien we daken die functioneel tekortschieten. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie. En in toenemende mate worden opdrachtgevers geconfronteerd met werk dat afwijkt van wat er is aangeboden en contractueel overeengekomen. Zo kunnen geschillen ontstaan.

Onze diensten op het gebied van deskundigenrapportage en geschillenbemiddeling verrichten wij aan gebouweigenaren en -beheerders en met regelmaat op verzoek van rechterlijke instanties.

Onafhankelijk en objectief

Dakbestek kan u als onafhankelijke deskundige of bemiddelaar bijstaan of adviseren in een geschil over daken. Wij brengen constructies, afwijkingen en tekortkomingen helder in kaart en toetsen de bevindingen aan:
• Wet- en regelgeving.
• Bouwbesluit.
• Beoordelingsrichtlijnen.
• Verwerkingsvoorschriften.
• Aanbieding en opdracht.

In een uitgebreide expertiserapportage vindt u de aangetroffen situatie, bevindingen, conclusies, oplossingsrichtingen en aanbevelingen.

Vragen? Neem gerust contact op.

Wij staan u graag te woord. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact op of stuur ons een bericht.
Email info@dakbestek.nl
Telefoon 036 53 27 660
Kantooradres Hoornwerk 1, 5264 PL, Vught
Postadres Postbus 2126, 5260 CC, Vught
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×