Teerhoudende daken: Slopen vereist verregaande maatregelen

Het slopen en bewerken van daken met teermastiek, teervilt en teerdaklak brengt grote risico’s voor mens, dier en milieu met zich mee. Dit komt door de aanwezigheid van PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) die in teer aanwezig zijn. In dit artikel gaan we in op de vraag waarom het be- of verwerken teer(mastiek) gevaarlijk is en welke maatregelen u als opdrachtgever of opdrachtnemer (dakaannemer) kunt of moet treffen.

Thermische renovatie van daken: Wel of geen Rc-waarde van 6,0 m².K/W?

De aangescherpte eisen m.b.t. thermische isolatie van dakbedekkingsconstructies betekenen dat de in januari 2015 van kracht verklaarde Rc-waarde voor horizontale en schuine uitwendige scheidingsconstructies is verhoogd naar een Rc-waarde van 6,0 m².K/W. Wanneer geldt dit wel of niet voor u bij een dakonderhoudsproject?

Levensduurverklaringen dakbedekking: Geen garantie voor de werkelijke levensduur van uw dakbedekkingsconstructie.

In dit artikel gaan we in op de vraag of levensduurverklaringen van dakbedekking werkelijk iets zeggen over de kwaliteit van het product en in hoeverre dit maatbepalend is voor de levensduurverwachting van uw gehele dakbedekkingsconstructie.

Dakveiligheid: Dakankers, bezint eer ge begint

Met een keuze voor individuele dakveiligheidsvoorzieningen als dakankers en kabelsystemen i.c.m. persoonlijke beschermingsmiddelen neemt u een voor de hand liggende beslissing. Maar neemt u ook het juiste besluit? In dit artikel lichten we het antwoord op deze vraag toe.