Dakadvies voor platte en hellende daken

Adviesburo Dakbestek is de expert op het gebied van daken, zowel plat als hellend. Onze dakadviezen zijn altijd deskundig, duidelijk en onafhankelijk. Onze objectiviteit komt niet in het gedrang door belangen bij dakaannemers, producenten, certificerende instellingen, laboratoria of andere dienstverleners. Wij staan u als gebouweigenaar of -beheerder met raad en daad bij.

Wat Dakbestek u biedt

Wij bieden u als landelijk werkend dakadviesbureau een compleet scala aan diensten.

U kunt bij ons onder meer terecht voor:

  • Dakbeheer (inspecties, conditiemetingen, MJOP / B)   
  • Renovatieadvies (bestekken, werkomschrijvingen en programma's van eisen)
  • Nieuwbouwadvies
  • Multifunctioneel dakgebruik (leef-, gebruiks- en groene daken, energiewinning, etc.)
  • Aanbestedings- en offertetrajecten, bouwteams, RGS, etc.
  • Uitvoeringsbegeleiding en directievoering
  • Risico-inventarisaties en evaluaties en plannen van aanpak veilige dakinrichting
  • Deskundigenonderzoek