Dakadvies voor platte en hellende daken

Adviesburo Dakbestek is de expert op het gebied van daken, zowel plat als hellend. Onze dakadviezen zijn altijd deskundig, duidelijk en onafhankelijk. Onze objectiviteit komt niet in het gedrang door belangen bij dakaannemers, producenten, certificerende instellingen, laboratoria of andere dienstverleners. Wij staan u als gebouweigenaar of -beheerder met raad en daad bij.

Wat Dakbestek u biedt

Wij bieden u als landelijk werkend dakadviesbureau een compleet scala aan diensten.
U kunt bij ons onder meer terecht voor:
• Dakbeheer
    • Conditiemetingen
    • Inspectie- en adviesrapportages
    • Meerjarenonderhoudsplanningen en begrotingen (MJOP / B)
• Duurzaamheid (zonne-energie, vegetatie, isolatie, waterretentie, cradle to cradle, enz.).
• Leef- en gebruiksdaken.
• Bestekken, werkomschrijvingen en programma's van eisen.
• Aanbestedings- en offertetrajecten, bouwteams en ketensamenwerkingsverbanden.
• Uitvoeringsbegeleiding en directievoering.
• Risico-inventarisatie en evaluatie, incl. plan van aanpak veilige daktoetreding en –betreding.
• Risico-inventarisatie en evaluatie, incl. plan van aanpak instortingsgevaar daken / noodoverlopen.
• Bouwfysische en windbelastingsberekeningen.
• Deskundigenonderzoek en -rapportages bij geschillen.