Conditiemetingen

De eerste stap om inzicht te krijgen in de conditie van uw daken, is het uitvoeren van conditiemetingen.  Afhankelijk van de reden waarom u informatie wilt verzamelen, doen wij beknopte of uitgebreide conditiemetingen. De basis voor conditiemetingen is meestal de NEN 2767-systematiek.

Deze globale visuele methodiek wordt vaak uitgebreid met destructief onderzoek naar de opbouw, warmteweerstand, stormvastheid of het hygrisch gedrag van de dakbedekkingsconstructie. Destructief onderzoek geeft u letterlijk een dieper inzicht. En wilt u op basis van deze gegevens graag een langetermijnplanning en budgettering zien? Dan stellen wij een meerjarenonderhoudsplanning met begroting op dakvlakniveau voor u op.

In- en overzicht

Een conditiemeting geeft u per dakvlak een gedetailleerd overzicht van:
• De conditie en gebreken van de essentiële dak- en daaraan gerelateerde onderdelen.
• De opbouw van de dakbedekkingsconstructie.
• De warmsteweerstand van de constructie.
• Het geadviseerde levensduurverlengende onderhoud op korte tot middellange termijn
   met kostenraming.
• De periode waarin u groot onderhoud kunt verwachten, met kostenraming.
• De daksituering en indien gewenst maatgevoerde dakplattegronden.