Duurzaamheid

Duurzaam hoeft niet duur te zijn. Sterker nog, milieubewuste oplossingen zijn soms juist financieel aantrekkelijk. Ons uitgangspunt is dan ook altijd: wat is in uw situatie met uw doelstellingen en budget het meest effectief? De oplossingsrichtingen en berekeningen delen we graag met u.

Haalbare oplossingen

Op zoek naar milieuvriendelijke mogelijkheden, kijkt Dakbestek in de volle breedte naar haal- en betaalbare oplossingen. Zo kunt u met uw daken actief bijdragen aan een beter en gezonder milieu.

Denk hierbij aan:
• Isoleren t.b.v. lagere stookkosten en terugdringing van CO2-uitstoot.
• Energiewinning d.m.v. zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en/of warmte koude opslag (WKO).
• Reductie energieverbruik van installaties door cool roofs (reflecterende daken).
• Fijnstofbinding voor hogere luchtkwaliteit.
• Bevordering van de biodiversiteit.
• Waterretentie ter ontlasting van rioleringssystemen.
• CO2-omzetting naar onschadelijke stoffen.
• Ontwerpen volgens het cradle to cradle-principe.