Inspectie- en adviesrapportages

Gebouweigenaren of -beheerders die met problemen geconfronteerd worden, kunnen bij Adviesburo Dakbestek terecht voor onafhankelijke inspectie- en adviesrapportages. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij sterk toenemende lekkageklachten of een kortere levensduur van het dakbedekkingssysteem dan verwacht.

Onderlegger voor uw beslissingen

Meestal start het onderzoek met een interview waarbij wij de klachten of problemen inventariseren. Vervolgens vindt een gedegen onderzoek naar de conditie en gebreken van uw dak plaats. Aan de hand van de bevindingen ontvangt u een uitgebreide inspectie- en adviesrapportage. Daarin geven we u inzicht in de constructie-opbouw, detailleringen en onze bevindingen. Ondersteund met fotorapportages trekken wij gemotiveerde conclusies en adviseren wij u over oplossingsrichtingen om de gebreken te verhelpen.

Met een inspectie- en adviesrapportage brengen wij voor u zorgvuldig onderbouwd de situatie in beeld en reiken wij u  oplossingsrichtingen aan, voorzien van kostenramingen. Aan de hand van die gedegen informatie kunt u de juiste beslissing nemen. Ons motto: eerst denken, dan doen!