Meerjarenonderhoudsplanning en begroting (MJOP/B)

Een meerjarenonderhoudsplanning en begroting geeft u inzicht in de investeringen die nodig zijn voor het dakonderhoud op de korte, middellange en lange termijn.

Overzichtelijk en adequaat

Door de resultaten van de conditiemetingen en/of inspectierapporten te combineren met de door u geformuleerde minimale conditieniveaus, presenteren wij u verfijnde onderhoudsplanningen en begrotingen. Alle begrotingen op complex- en dakvlakniveau per jaar overzichtelijk op een rij. Zowel voor preventief, correctief en reinigend onderhoud als voor renovatie of groot onderhoud aan uw daken.

Wilt u helder overzicht en grip op uw investeringen in daken? Kies dan voor een meerjarenonderhoudsplanning en begroting op basis van deskundig en onafhankelijk verzamelde informatie.