Dakveiligheid

Dakbestek stelt net als vele andere adviesbureaus, producenten en verwerkers Risico Inventarisaties en Evaluaties voor veilige daktoetreding en -betreding op. Met betrekking tot de geadviseerde maatregen (Plannen van Aanpak) verschillen wij echter sterk van anderen.

We volgen wet- en regelgeving en houden de uitleg die het Ministerie van SZW daaraan geeft nauwlettend in de gaten. Los van achterliggende commerciële verkoopbelangen adviseren wij eenvoudige en effectieve maatregelen die voldoen aan wet- en regelgeving.  Dat bespaart u hoge investerings- en beheerkosten.

Het dak veilig inrichten is één ding, het veilig gebruiken is nog veel belangrijker. Een helder protocol voor de gebruikers is dan ook geen overbodige luxe. Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van het protocol, afgestemd op de aangebrachte voorzieningen en uw interne procedures.

Vallen is geen optie

Wij staan u met een no-nonsense mentaliteit terzijde als het gaat om:
• Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  Het inventariseren en evalueren van de risico's bij het uitvoeren van kortstondige werkzaamheden
  op bestaande en nieuwe daken.
• Plannen van Aanpak / Maatregelen (PvA)
  De in de rapportage geadviseerde maatregelen om de geïnventariseerde risico's weg te nemen 
  of te minimaliseren vertalen wij in duidelijke en maatgevoerde dakplattegronden. Ons doel
  is hierbij om lage investerings- en onderhoudskosten te realiseren die voldoen aan wet- en
  regelgeving en tegelijkertijd gebruiksvriendelijk zijn.
• Aanbestedingen
  Ook als het gaat om veiligheidsmaatregelen kan het aanvragen en beoordelen van offertes een 
  complexe zaak zijn. Adviesburo Dakbestek heeft de kennis, ervaring en onafhankelijkheid om 
  het aanbestedingstraject succesvol te laten verlopen. Vertaald in een gunningsadvies lichten wij
  voor u de offertes door, om te zien welke aanbieding het beste aansluit bij uw uitgangspunten.
• Uitvoeringsbegeleiding
  Veiligheidsvoorzieningen worden geplaatst door gespecialiseerde bedrijven. Dakbestek kan
  toezicht houden, zodat de installatie plaatsvindt conform het Plan van Aanpak.
• Oplevering en certificatie
  Als het werk klaar is en uw dak is ingericht voor veilig gebruik, volgt de oplevering en toetsing
  aan de hand van het Plan van Aanpak. Afwijkingen leggen wij vast in een nota van oplevering
  zodat ze kunnen worden aangepast. Voldoen alle voorzieningen, dan kunnen wij uw dak
  ARBO-veilig verklaren.
• Dakprotocollen
  Door het gebruik van dakprotocollen is het voor iedereen duidelijk welke voorschriften en eisen
  er gelden op uw daken. Onze veiligheidsddeskundigen zijn u graag van dienst bij het opstellen en
  implementeren van op maat gemaakte protocollen.