Aanbestedings- en offertetrajecten

De werkomschrijving, het bestek of het programma van eisen kunnen wij voor u "in de markt zetten". U bepaalt de aanbestedingsvorm, voorwaarden, tijdslijnen en gunningscriteria, enzovoorts. Wij verzorgen voor u de invulling.

Transparant en eerlijk

Als uw onafhankelijke vertegenwoordiger staan wij garant voor een transparante en eerlijke aanbestedingsprocedure.

Afhankelijk van uw wensen verzorgen voor u geheel of op onderdelen:
• De uitnodigingen aan de aannemers.
• De "aanwijs" op de projectlocatie, waar de aannemers een toelichting en uitleg krijgen over
   het bestek.
• De nota van inlichtingen waarin alle vragen van de aannemers op juridisch en technisch
   gebied beantwoord worden.
• De aanbestedingsbijeenkomst en de verslaglegging daarvan.
• Het gunningsadvies.