Bouwteam en ketensamenwerking

Soms is het interessant om de krachten te bundelen, bijvoorbeeld in de vorm van een ketensamenwerking of bouwteam. Door een samenwerkingsdriehoek van opdrachtgever, aannemer en adviseur in te richten is het mogelijk op basis van transparantie en vertrouwen samen het hele proces te doorlopen, van ontwerp tot en met realisatie. Met één gezamenlijk doel: het meest duurzame resultaat, binnen budget en op tijd.

Samenwerken, uitdagen en controleren

Bij ketensamenwerking, bouwteams of andere samenwerkingsvormen zijn wij u graag van dienst bij:
• Aannemerselectie
  Dakbestek helpt u bij het zoeken van een geschikte partner in het bouwproces. Samen met u stellen
  we daarvoor heldere en eenduidige criteria op. Aan de hand daarvan maken we een voorselectie
  van geschikte aannemers.
• Ontwerpen toetsen en feedback
  Zodra er ontwerpen binnenkomen, toetsen wij ze op kwaliteit, duurzaamheid, maakbaarheid
  en kosten. We voorzien ontwerpen van  aanvullende ideeën en uitdagende opmerkingen en
  vragen om uiteindelijk het beste ontwerp binnen budget te realiseren.
• Uitvoeringscontrole
  Tijdens de uitvoering controleren wij of het ontwerp daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
  Openheid en gelijkwaardigheid van de partners zijn daarbij leidend.