Gunningsadvies

De offertes die u krijgt van aannemers, al dan niet op basis van een bestek, werkomschrijving of programma van eisen, worden door de experts van Dakbestek goed tegen het licht gehouden. We controleren nauwgezet of de technische omschrijvingen en begrotingen overeenkomen met uw wensen en de geformuleerde uitgangspunten. Daarna geven wij u een weloverwogen en gemotiveerd gunningsadvies.

Onderbouwde beoordelingen

Wij kunnen ons gunningsadvies op verschillende manieren presenteren, beknopt of juist gedetailleerd. Eerlijk en onafhankelijk zijn we altijd. U ontvangt een afgewogen en goed onderbouwd gunningsadvies op basis van de door u bepaalde criteria.

We controleren hierbij onder andere streng op:
• Conformiteit aan het gevraagde.
• Technische omschrijvingen waarmee het beoogde kwaliteitsniveau niet wordt bereikt.
• "Listige" formuleringen die kunnen leiden tot kostbaar meerwerk.
• Bewuste afwijkingen of uitsluitingen om concurrentievoordeel te creëren.