Werkomschrijvingen, bestekken en programma's van eisen

Een goede dakbedekkingsconstructie heeft een goed ontwerp nodig. Dit wordt mogelijk door het opstellen van werkomschrijvingen, bestekken of het sluitend formuleren van programma's van eisen. Tot in de kleinste details op maat en passend bij uw wensen en budget. Dakbestek maakt het mogelijk. Door gedegen onderzoek te combineren met uw wensen stellen wij u geschikte oplossingsrichtingen voor. Facetten zoals de gewenste levensduur, bouwfysisch gedrag, windbelasting, gebruiksfunctie en de laatste ontwikkelingen verliezen we hierbij nooit uit het oog.

Heldere en eenduidige aanvraagtrajecten

Aanvraagdocumenten waarin uw wensen zijn verwoord, zijn er vele variaties. In hoofdlijnen onderscheiden wij werkomschrijvingen, bestekken en programma's van eisen:
Werkomschrijving
  Als uit ons onderzoek blijkt dat de renovatie van uw dak met meerdere jaren uitgesteld kan worden
  door preventieve, correctieve en reinigende onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, is een
  uitvoerig bestek meestal niet noodzakelijk. Wij adviseren u dan in een beknopte werkomschrijving
  de uit te voeren levensduurverlengende werkzaamheden vast te leggen, waar nodig voorzien van
  tekeningen.
• Bestek
  Met een bestek hebt u een document dat u kunt gebruiken bij een aanbestedings- of offertetraject.
  In het bestek staan onder meer de administratieve, juridische en uitvoeringsvoorwaarden, de
  eenduidige technische omschrijvingen, dakplattegronden en detailtekeningen. Met een bestek
  van ons kunt u appels met appels vergelijken. In de uitvoeringsfase is het bestek voor de aannemer
  een gedetailleerde onderlegger en voor u een goed leesbaar document voor toezicht.
• Programma van eisen
  Het duidelijk en eenduidig formuleren van eisen vereist deskundigheid, kennis en ervaring.
  Vaak is een dergelijk programma een mengvorm tussen een functioneel en technisch programma
  van eisen. Het functioneel programma van eisen beschrijft wat het ontwerp moet doen. Belangrijk
  daarbij is dat de eisen op correcte wijze zijn geformuleerd en dat ze de aanbieder vrijheid laten,
  maar wel duidelijk richting geven wat betreft functionaliteit. Het technisch programma van eisen
  bevat specifieke bouwkundige en technische eisen. In combinatie met de bij een programma van
  eisen passende administratieve, juridische en uitvoeringsvoorwaarden geeft u ruimte aan
  marktinventiviteit.