Bouwfysica

Het bouwfysische gedrag van constructies is een belangrijk aspect in de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Dit geldt zowel voor de warmteweerstand (thermisch) als het vochtgedrag (hygrisch). Een onjuist ontwerp of verkeerde uitvoering kan tot grote schade leiden aan uw constructies. Koudebruggen bij dak-geveldetailleringen zijn hiervan een sprekend voorbeeld. Een deskundige benadering is daarom van groot belang voor het goed functioneren van de buitenschilconstructie.

Isoleren en vochtgedrag

Adviesburo Dakbestek kan uw dak- en gevellconstructies gedetailleerd analyseren en berekenen. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties. Voor bestaande daken en gevels adviseren wij u na onderzoek ter plaatse. De bevindingen, het bouwfysische gedrag, de conclusies en onze voorstellen worden uitvoering gemotiveerd.

Bij nieuwbouw of volledige dakvervanging denken wij graag al in het ontwerpstadium mee. Op die manier helpen we u problemen in de toekomst te voorkomen door vooraf de risico's in kaart te brengen, te evalueren en waar nodig te voorzien van oplossingsrichtingen.