Noodoverlopen

Sinds een aantal jaren is de waterhuishouding op daken een zeer actueel onderwerp. Door intensievere regenval in combinatie met lichte bouwkundige constructies halen ingestorte daken van tijd tot tijd het nieuws. Ongewenste wateraccumulatie ontstaat als regenwater niet snel genoeg afgevoerd kan worden en de dakconstructie daardoor zodanig doorbuigt dat er zich steeds meer water verzamelt op het laagste punt van het dak. Dit kan uiteindelijk resulteren in het instorten van het dak.

Wateraccumulatie en instortingsgevaar

Voor onderzoek naar het risico op wateraccumulatie op daken bent u bij ons aan het juiste adres.
We beoordelen of er aanpassingen nodig zijn door cruciale factoren in kaart te brengen:
•  Regulier hemelwaterafvoersysteem
   Allereerst bepalen wij nauwkeurig of de capaciteit van het aanwezige reguliere hemelwater-
   afvoersysteem voldoende is. U ontvangt van ons een met berekeningen onderbouwde
   rapportage. Als hieruit blijkt dat de huidige afvoercapaciteit ontoereikend is, ontvangt u 
   de geadviseerde maatregelen, vastgelegd in een duidelijk plan van aanpak.
• Noodoverlopen
  Wanneer uit de opname ter plaatse blijkt dat de constructieve dakvloeren een beperkte
  belastbaarheid hebben, kan het noodzakelijk zijn noodoverloopsystemen aan te brengen.
  Aan de hand van berekeningen stellen wij een rapportage op. De rapportage is voorzien 
  van een plan van aanpak met dakplattegronden. Hierop staat aangegeven waar de nood-
  overlopen moeten worden aangebracht en met welke afmetingen.