Windbelasting

Stormschade door afgewaaide platte daken en dakpannen zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. De oorzaak is vaak een onjuist ontwerp of incorrecte uitvoering. Afgezien van de directe schade is de gevolgschade vaak enorm.

Stormschade: voorkomen is beter dan genezen

De windvastheid van uw platte of hellende dakconstructie kunnen wij voor u beoordelen. In bestaande situaties doen we hiervoor gedegen onderzoek, aangevuld met berekeningen op basis van de geldende normen. In de rapportage vindt u onze beoordeling en ons advies voor eventuele aanvullende maatregelen om de windvastheid garanderen.

AIs het om nieuw te maken daken gaat, is het verstandig de windbelastingsberekeningen en –beoordelingen al in een vroeg stadium op te laten stellen. Voorkomen is beter dan genezen.